Er ein bod yn falch o fod yng Nghymru, nid sefydliad iaith Gymraeg yw Pentreffest.

Fodd bynnag, rydym yn gweithio tuag at ddarparu fersiwn Cymraeg o'n gwefan - croesewir unrhyw help neu awgrymiadau y gallwch eu cynnig o ran yr ymdrech hon.


Although we are proud to be in Wales, Pentreffest is not a Welsh language organisation.

However, we are working towards providing a Welsh language version of our website - any help or suggestions that you can offer with regard to this endeavour are welcome.